ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานใน Online Exchange Meeting with Overseas Universities 2022 (ครั้งที่ 1)

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์นำคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษา เข้ามอบหนังสือที่ระลึกแด่นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการติวเสริมเพิ่มคะแนน กลางภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมตั๋วทนาย ประจำปี พ.ศ. 2565

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนิติศาสตร์สัมพันธ์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพีฯ ประจำปี 2565

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างค่านิยมเคารพกฎหมาย (Law Abiding Citizen)

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ Focus Group

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือรพีพัฒนศักดิ์ ประจำปี 2565

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์