ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดพิธีทำบุญสำนักวิชานิติศาสตร์ และร่วมสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัว “ตักน้ำปรุง ขอษมา รับพรจากผู้ใหญ่ เสริมสิริมงคล” ประจำปี 2565

ด่วน!!! รับสมัครป.โท นิติศาสตร์ มฟล.รอบสุดท้าย

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

Law MFU Career Path: อาจารย์ ดร.อรัชมน พิเชฐวรกุล และ อาจารย์พรพล เทศทอง

คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการทางกฎหมายเ

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเดินทางเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณบดีจากสำนักวิชาต่าง ๆ

Law MFU Career Path: ท่านนที  สิงห์ใจ

Law MFU Career Path: พี่แบงค์ ธนยศ เทียมเศวต

"โครงการพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์และ การเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ"

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวการเรียนต่อต่างประเทศ ทุนการศึกษาต่อยุโรป (Erasmus Mundus) และทุนรัฐบาลจีน 
(CSC- China Scholarship Council)