ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกทักษาทางภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย :กิจกรรมการฟังและการพูดภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์

โครงการฝึกทักษาทางภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย :กิจกรรมการฟังและการพูดภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
การรีวิวหลักสูตรของสำนักวิชานิติศาสตร์ (School of Law)

การรีวิวหลักสูตรของสำนักวิชานิติศาสตร์ (School of Law)

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
The 18th Colloquium for Teachers of Intellectual Property

The 18th Colloquium for Teachers of Intellectual Property

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น กฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคม

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น กฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคม

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานใน Online Exchange Meeting with Overseas Universities 2022 (ครั้งที่ 1)

คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานใน Online Exchange Meeting with Overseas Universities 2022 (ครั้งที่ 1)

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์นำคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษา เข้ามอบหนังสือที่ระลึกแด่นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์นำคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษา เข้ามอบหนังสือที่ระลึกแด่นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการติวเสริมเพิ่มคะแนน กลางภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

สำนักวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการติวเสริมเพิ่มคะแนน กลางภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมตั๋วทนาย ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการอบรมตั๋วทนาย ประจำปี พ.ศ. 2565

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมนิติศาสตร์สัมพันธ์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน

กิจกรรมนิติศาสตร์สัมพันธ์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์