ข่าวประชาสัมพันธ์

การหารือแนวทางการส่งนักศึกษาของสำนักวิชานิติศาสตร์มาเรียนภาษาจีนในหลักสูตรระยะสั้น ณ Beijing Institute of Technology

การหารือแนวทางการส่งนักศึกษาของสำนักวิชานิติศาสตร์มาเรียนภาษาจีนในหลักสูตรระยะสั้น ณ Beijing Institute of Technology

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ School of Credit Risk Management, Xiangtan University (湘潭大学)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ School of Credit Risk Management, Xiangtan University (湘潭大学)

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีฯ ประจำปี 2566

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีฯ ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแถลงการณ์ด้วยวาจาระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการแถลงการณ์ด้วยวาจาระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจาริยบูชา 75 ปี ‘รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล’ เปิดตัวหนังสือและปาฐกถาพิเศษ ‘หนี้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’

อาจาริยบูชา 75 ปี ‘รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล’ เปิดตัวหนังสือและปาฐกถาพิเศษ ‘หนี้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
เสวนาวิชาการสาขากฎหมายระหว่างประเทศ หัวข้อเรื่อง “วิกฤตศรัทธาต่อการทำงานขององค์การระหว่างประเทศ”

เสวนาวิชาการสาขากฎหมายระหว่างประเทศ หัวข้อเรื่อง “วิกฤตศรัทธาต่อการทำงานขององค์การระหว่างประเทศ”

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
School of Law provide a warm welcome, Professor Dr. P.J. Blount.

School of Law provide a warm welcome, Professor Dr. P.J. Blount.

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์สำนักวิชานิติศาสตร์รับมอบเกียรติบัตรระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ พ.ศ.2566 (MFUPSF)

อาจารย์สำนักวิชานิติศาสตร์รับมอบเกียรติบัตรระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ พ.ศ.2566 (MFUPSF)

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์