ข่าวประชาสัมพันธ์

เสวนาวิชาการสาขากฎหมายระหว่างประเทศ หัวข้อเรื่อง “วิกฤตศรัทธาต่อการทำงานขององค์การระหว่างประเทศ”

เสวนาวิชาการสาขากฎหมายระหว่างประเทศ หัวข้อเรื่อง “วิกฤตศรัทธาต่อการทำงานขององค์การระหว่างประเทศ”

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
School of Law provide a warm welcome, Professor Dr. P.J. Blount.

School of Law provide a warm welcome, Professor Dr. P.J. Blount.

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์สำนักวิชานิติศาสตร์รับมอบเกียรติบัตรระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ พ.ศ.2566 (MFUPSF)

อาจารย์สำนักวิชานิติศาสตร์รับมอบเกียรติบัตรระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ พ.ศ.2566 (MFUPSF)

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการให้บริการและผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สำนักวิชานิติสาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการและผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สำนักวิชานิติสาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2566

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

ต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชน โดยคลินิกกฎหมาย สำนักวิชานิติศาสตร์

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชน โดยคลินิกกฎหมาย สำนักวิชานิติศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกทักษาทางภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย :กิจกรรมการฟังและการพูดภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์

โครงการฝึกทักษาทางภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย :กิจกรรมการฟังและการพูดภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
การรีวิวหลักสูตรของสำนักวิชานิติศาสตร์ (School of Law)

การรีวิวหลักสูตรของสำนักวิชานิติศาสตร์ (School of Law)

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
The 18th Colloquium for Teachers of Intellectual Property

The 18th Colloquium for Teachers of Intellectual Property

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์