ทำเนียบศาสตราจารย์อาคันตุกะ

Professor Dr.Catherine PHILIPPE
School  of  Law,University of Franche-Comté (Besançon)

 • ปฏิบัติงานวิชาการ  ณ  สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน  2559

Prof. Dr. Časlav Pejović 
School of Law, Kyushu University

 • ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562
 • วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. รูปแบบออนไลน์

Mr. Lawrence Watters

 • ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562

Assoc. Prof. Dr. Yaniv Roznai
Harry Radzyner Law School, Interdisciplinary Center Herzliya.

 • ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

Dr. P.J. Blount, Adjunct Professor
Air and Space Law, University of Mississippi, School of Law. Research fellow,
ybersecurity Governance and Regulation, University of Luxembourg

 • ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในเดือนเมษายน 2564
 • ระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2566 ถึง 7 พฤษภาคม 2566
 • ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2567 ถึง 2 พฤษภาคม 2567

Assoc. Prof. Viengvilay Thiengchanhxay, Ph.D.
Faculty of Law and Political Sciences, National University of Laos

 • วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 รูปแบบออนไลน์

Mr. Lengsack Bounthalath
Faculty of Law and Political Sciences, National University of Laos    

 • วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 รูปแบบออนไลน์

Assistant Professor Lovepreet Kaur
University of Rajiv Gandhi National University of Law    

 • ระหว่างวันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2565 รูปแบบออนไลน์

Professor Dr. SHI Qiang
School of Credit Risk Management, Xiangtan University    

 • วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 รูปแบบออนไลน์

Ms. Mari Kitada
School of Law, Kyorin University    

 • วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12:00-15:00 น. รูปแบบออนไลน์

Professor Dai Yokomizo
Graduate School of Law, Nagoya University    

 • ระหว่างวันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2567

Professor Joel I. Colón-Ríos
Faculty of Law Victoria University of Wellington Te Herenga Waka

 • วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม  พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. จำนวน 3 ชั่วโมง รูปแบบออนไลน์