ทำเนียบศาสตราจารย์อาคันตุกะ

Professor Dr.Catherine PHILIPPE
School  of  Law,University of Franche-Comté (Besançon)

  • ปฏิบัติงานวิชาการ  ณ  สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน  2559

Prof. Dr. Caslav Prjovic
School of Law, Kyushu University

  • ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2562

Mr. Lawrence Watters

  • ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562

Assoc. Prof. Dr. Yaniv Roznai
Harry Radzyner Law School, Interdisciplinary Center Herzliya.

  • ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

Dr. P.J. Blount, Adjunct Professor
Air and Space Law, University of Mississippi, School of Law. Research fellow, Cybersecurity Governance and Regulation, University of Luxembourg

  • ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในเดือนเมษายน 2564