ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการให้บริการและผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สำนักวิชานิติสาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการและผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สำนักวิชานิติสาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2566

Categories: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

ต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

Categories: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชน โดยคลินิกกฎหมาย สำนักวิชานิติศาสตร์

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชน โดยคลินิกกฎหมาย สำนักวิชานิติศาสตร์

Categories: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกทักษาทางภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย :กิจกรรมการฟังและการพูดภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์

โครงการฝึกทักษาทางภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย :กิจกรรมการฟังและการพูดภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์

Categories: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
การรีวิวหลักสูตรของสำนักวิชานิติศาสตร์ (School of Law)

การรีวิวหลักสูตรของสำนักวิชานิติศาสตร์ (School of Law)

Categories: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
The 18th Colloquium for Teachers of Intellectual Property

The 18th Colloquium for Teachers of Intellectual Property

Categories: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น กฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคม

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น กฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคม

Categories: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานใน Online Exchange Meeting with Overseas Universities 2022 (ครั้งที่ 1)

คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานใน Online Exchange Meeting with Overseas Universities 2022 (ครั้งที่ 1)

Categories: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566

Categories: law-ข่าวประชาสัมพันธ์
คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์นำคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษา เข้ามอบหนังสือที่ระลึกแด่นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์นำคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษา เข้ามอบหนังสือที่ระลึกแด่นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Categories: law-ข่าวประชาสัมพันธ์