คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์นำคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษา เข้ามอบหนังสือที่ระลึกแด่นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษากองบรรณาธิการหนังสือรพีฯ ประจำปี 2565 เข้าเยี่ยมคาราวะและมอบหนังสือที่ระลึกเนื่องในกิจกรรมนิติประเพณีรำลึก 7 สิงหาคม แด่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  170 ครั้ง