คำอธิบายกฎหมายทะเล

หนังสือ “คำอธิบายกฎหมายทะเล” เล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการศึกษากฎหมายทะเล เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษากฎหมายทะเล เนื่องจากหนังสือเล่มนี้จะได้กล่าวถึงพื้นฐานความรู้กฎหมายทะเลที่มีความสำคัญ

ผู้เขียน อาจารย์ ดร.ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

 |   |  468 ครั้ง