คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการทางกฎหมายเ

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมของ “เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม” ร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขานิติศาสตร์ที่ร่วมลงนาม จำนวน 15 สถาบันณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพ

| writer Natdanai Nachan | อ่านข่าวทั้งหมด 472 ครั้ง