สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมวงเสวนา "ชีวิตและการทำงาน ด่านหน้าประเทศไทย"

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมวงเสวนา "ชีวิตและการทำงาน ด่านหน้าประเทศไทย"
สัมผัสชีวิต เส้นทางสู่อาชีพ และประสบการณ์การทำงานที่น่าสนใจของสองวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ พบกันวันนี้ เวลา 13.00 น. ผ่านระบบ webex

| writer Natdanai Nachan | อ่านข่าวทั้งหมด 37 ครั้ง