ขอเชิญทุกท่านรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ข้อกฎหมายที่สำคัญและหลักการเขียนตอบข้อสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม"

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักวิชานิติศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ข้อกฎหมายที่สำคัญและหลักการเขียนตอบข้อสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม"

บรรยายโดย ท่านพลภวิษย์ พันธุ์คําเกิด ผู้พิพากษาศาลจังหวัดทองผาภูมิ

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

ทาง Cisco Webex Meeting Meeting number: 571 739 868 Password: May22020

หรือคลิกลิงค์ https://mfu.webex.com/mfu/j.php?MTID=mdc92cf3d83948824c14c1071334f0933

| writer Natdanai Nachan | อ่านข่าวทั้งหมด 61 ครั้ง