สำนักวิชานิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ผ่านการสอบอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีครั้งที่ 53

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชานิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ผ่านการสอบอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีครั้งที่ 53 และขอเป็นกำลังใจให้ในการฝึกภาคปฏิบัติและการสอบปากเปล่าในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านพร้อมขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ได้ตามลิงค์แนบ

ข้อปฏิบัติของผู้ที่ผ่านภาคทฤษฎีรุ่น 53

 

รายชื่อผู้ผ่านภาคทฤษฎีรุ่น 53

| writer Natdanai Nachan | อ่านข่าวทั้งหมด 319 ครั้ง