หนังสือรพัพัฒนศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดให้โหลดฟรีแล้ววันนี้

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชานิติศาสตร์ เปิดให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปดาวน์โหลดหนังสือรพีพัฒศักดิ์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับปี พ.ศ.​2548 2556 2557 และ 2558 ได้ฟรี ที่

https://law.mfu.ac.th/law-academicworks/law-rapeesbook.html

| writer Natdanai Nachan | อ่านข่าวทั้งหมด 213 ครั้ง