ประชาสัมพันธ์หนังสือกฎหมายออกใหม่ เขียนโดยอาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หนังสือกฎหมายออกใหม่ เขียนโดยอาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคทั่วไป
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่ (กุมภาพันธ์ 2563)
  • เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์
  • จัดพิมพ์และจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์นิติธรรม
  • ความหนา 244 หน้า, ราคา 200 บาท 

* สำหรับนักศึกษานิติฯ มฟล. สามารถสั่งซื้อผ่านพี่ TA. (พี่พลอย) ได้ที่ตึกสำนักวิชาในราคาลด 30% เหลือ 140 บาท *

 

| writer Natdanai Nachan | อ่านข่าวทั้งหมด 334 ครั้ง