หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

หนังสือฉบับนี้ เป็นเอกสารเบื้องต้นที่จะเปิดประตูให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับโลกของกฎหมายมหาชน และสามารถทำความเข้าใจกฎหมายมหาชนได้โดยง่าย
หนังสือเล่มนี้โดยส่วนตัวแล้วถือเป็นหนังสือที่ถ่ายทอดมุมมองความสนุกสนานและความรักที่ผู้เขียนมีต่อกฎหมายมหาชนเบื้องต้น ซึ่งผู้เขียนถือว่าเป็นรายวิชาแรกที่ทำให้ผู้เขียนได้รักกฎหมายมหาชน ผู้เขียนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้อ่านหนังสือฉบับนี้ โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะต้องเรียนกฎหมายมหาชนเบื้องต้นเป็นด่านแรกก่อนที่จะได้ไปเรียนรายวิชาอื่น ๆ ในสาขากฎหมายมหาชนต่อไปจะรักและรู้สึกสนุกไปกับรายวิชานี้อย่างที่ผู้เขียนได้ประสบมาแล้วเมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษา

 

ผู้เขียน อาจารย์ณัฐดนัย นาจันทร์

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

 |   |  360 ครั้ง