บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ School of Credit Risk Management, Xiangtan University (湘潭大学)

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 10 กันยายน 2566 ผศ.สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ และ Prof. Xiao Weizhi (肖伟志)คณบดี School of Credit Risk Management (信用风险管理学院) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ School of Credit Risk Management, Xiangtan University (湘潭大学) เมือง Xiangtan (湘潭),มลฑล Hunan (湖南)

โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แก่

1. อ.ดร.ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์ รองคณบดี สำนักวิชานิติศาสตร์ และ

2. อ.ดร.สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์

และจาก Xiangtan University ได้แก่

1. Mr. Tanfei (汤飞), Section Chief, International Exchange and Cooperation Section

2. Prof. Zhang Xiaohu (张小虎), Vice Dean, International Exchange & Deputy Director, International Exchange Center

3. Ms. Yi Lifeng (易立峰),Party Secretary, School of Credit Risk Management

4. Mr. Liu Minghui (刘溟辉), Director of School of Credit Risk Management

5. Prof. Shi Qiang (史强), School of Credit Risk Management

ทั้งนี้การลงนามในความร่วมมือดังกล่าวได้รับเกียรติจาก Prof. Gu Minkang (顾敏康), รองคณบดีแห่ง The Education University of Hong Kong (香港教育大学应用政策研究及教育未来学院联席副院长)อดีตคณบดี School of Credit Risk Management ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีด้วย

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 |   |  400 ครั้ง