สถิติการให้บริการและผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สำนักวิชานิติสาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2566

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชานิติศาสตร์ 

1.รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด คลิก

2.รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด คลิก

 |   |  299 ครั้ง