โครงการฝึกทักษาทางภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย :กิจกรรมการฟังและการพูดภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการฝึกทักษาทางภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย :กิจกรรมการฟังและการพูดภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์
โดยมีวิทยากรคือ
- อาจารย์ ดร.อนุเทพ สุขศรีวงศ์
- อาจารย์อาภาเพ็ญ ปันดวง

ดำเนินรายการโดย
- อาจารย์เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษากฎหมาย ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนทางกฎหมาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และประกอบวิชาชีพในอนาคต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประดู่แดง 2 อาคสรพลเอกสําเภา ชูศรี (E4B) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 |   |  317 ครั้ง