คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด ความผิดเกี่ยวกับเพศ

"กฎหมายอาญาภาคความผิด" เนื้อหาหลักของวิชานี้ประกอบไปด้วยฐานความผิดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 1 ถึงลักษณะ 13 

 "ความผิดเกี่ยวกับเพศ" คือความผิดที่ปรากฏอยู่ในลักษณะ 9 ตั้งแต่มาตรา 276 ถึงมาตรา 287/12 โดยความผิดเกี่ยวกับเพศนี้ประกอบไปด้วยฐานความผิดที่สำคัญคือ ความผิดฐานกระทำชำเรา (ผู้อื่นและเต็ก) และความผิดฐานกระทำอนาจาร (ผู้อื่นและเต็ก) ซึ่งเป็นฐานความผิดที่มักเกิดการกระทำความผิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและเป็นคดีความขึ้นสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมเป็นจำนวนมาก

ผู้เขียน รองศาสตราจารย์ วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์

 

เนื้อหาเพิ่มเติม

 |   |  5246 ครั้ง