สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดพิธีทำบุญสำนักวิชานิติศาสตร์ และร่วมสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัว “ตักน้ำปรุง ขอษมา รับพรจากผู้ใหญ่ เสริมสิริมงคล” ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (29 เมษายน 2565) สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีทำบุญสำนักวิชานิติศาสตร์ และร่วมสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัว “ตักน้ำปรุง ขอษมา รับพรจากผู้ใหญ่ เสริมสิริมงคล” ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสำนักวิชานิติศาสตร์

 

 

 |   |  231 ครั้ง