การเสวนาวิชาการ สาขากฎหมายอาญา หัวข้อเรื่อง “ถกประเด็นอุปสรรคและทิศทางของ พ.ร.บ. อุ้มหาย พ.ศ. 2565”

สำนักวิชานิติศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาปัจจุบันและผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ สาขากฎหมายอาญา
หัวข้อเรื่อง “ถกประเด็นอุปสรรคและทิศทางของ พ.ร.บ. อุ้มหาย พ.ศ. 2565”

ในวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting

วิทยากรโดย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี
(กรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย)
2. ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล
(อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด)

ผู้ดำเนินรายการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ติณเมธ วงศ์ใหญ่
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์
(อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

โดยระหว่างการเสวนามีผู้ให้ความสนใจ และนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 300 คน

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ เพจสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง School of Law,MFUคลิกที่นี่

 |   |  249