โครงการแถลงการณ์ด้วยวาจาระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Categories: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชานิติศาสตร์ ได้ดำเนินการโครงการแถลงการณ์ด้วยวาจาระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง D1 ห้อง 301

โดยมี นายธเนศ ไชยหมาน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นายศุภวัฒน์ คูพาณิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย และนายพิทักษ์ แสงสายัณห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 |   |  501