การหารือแนวทางการส่งนักศึกษาของสำนักวิชานิติศาสตร์มาเรียนภาษาจีนในหลักสูตรระยะสั้น ณ Beijing Institute of Technology

Categories: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. (ตามเวลาประเทศจีน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์ และอาจารย์ ดร.สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ ได้เข้าหารือแนวทางการส่งนักศึกษาของสำนักวิชานิติศาสตร์มาเรียนภาษาจีนในหลักสูตรระยะสั้น ณ Beijing Institute of Technology โดยมี Ms. Chen Hui (陈惠)ผู้แทนจาก International Student Center (留学生中心)ให้การต้อนรับและชี้แจงแนวทางความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ จากนั้น เวลา 11.00 น. (ตามเวลาประเทศจีน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ พร้อมคณะเดินทางเข้าหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับ School of Law, Beijing Institute of Technology โดยมี Professor Dr. Li Shouping (李寿平)คณบดีและ Associate Professor Dr.Fu Junwei (付俊伟)ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ ทั้งนี้การหารือดังกล่าวครอบคลุมถึงความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา งานวิชาการ และการวิจัยร่วมกันในอนาคต

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 |   |  455