การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีฯ ประจำปี 2566

Categories: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 สำนักวิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีฯ ประจำปี 2566 โดยมี อาจารย์อริศรา เหล็กคำ ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชานิติศาตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าวรายงานโดย นางสาวอทิตยา คงช่วย ประธานองค์กรยุวชนนิติศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์

 

ซึ่งมีนักเรียนและครูจากทั่วประเทศ มากกว่า 80 คน จาก 45 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจิดาภา กันอง และนายปวีร์ เพชรรัตน์ โรงเรียนวัชรวิทยา จ.กำแพงเพชร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายศิวาวุธ แปงยาแก้ว และ นางสาวณัฏฐ์ณิชชา รัชตพิสิฐกร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายศุภณัฏฐ์ คำตั๋น และนางสาวแอนนามาเลียน โจนส์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

 

กรรมการผู้เฉลยข้อสอบ อาจารย์สุธี ปันแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญา, อาจารย์สุวลักษณ์ ขันธ์ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่งและธุรกิจ, อาจารย์รชณัฐ มะโนแสน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน และอาจารย์อาภาเพ็ญ ปันดวง ผู้เชี่ยวชาญด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ รวมถึงเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน ซึ่งจัด ณ ห้อง 301 อาคารพลตำรวจเอก เภา สารสิน (C5)

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

 |   |  779