กิจกรรมนิติศาสตร์สัมพันธ์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน

Categories: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน สำนักวิชานิติศาสตร์

ได้จัดกิจกรรมนิติศาสตร์สานสัมพันธ์ร่วมกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาและเสริมสร้างทักษะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง D1-301 อาคาร D1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ภาพประกอบเพิ่มเติม

 |   |  150