สำนักวิชานิติศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา ​2563

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชานิติศาสตร์ขอเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต โดยการรับสมัครในรอบที่ 2  ประจำปีการศึกษา ​2563 นี้สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยสามารถดูรายละเอียดในการสมัครเพิ่มเติมได้จาก  https://admission.mfu.ac.th/admission-news-detail0/detail/News/5768.html

| writer Natdanai Nachan | อ่านข่าวทั้งหมด 257 ครั้ง