คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเดินทางเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณบดีจากสำนักวิชาต่าง ๆ

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12 พฤษจิกายน 2563 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ประจำภูมิภาคกรุงเทพฯ ได้เดินทางเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณบดีจากสำนักวิชาต่าง ๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่จะมีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 นี้ คณะกรรมการกาชาตระหว่างประเทศและสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการแข่งขันบทบาทสมมติและการแข่งขันว่าความในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ภาคภาษาไทย (International Humanitarian Law Rote Play and Moot Court Competition) ประจำปี ค.ศ.2020 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วย

| writer Natdanai Nachan | อ่านข่าวทั้งหมด 308 ครั้ง