Law MFU Career Path: ท่านนที  สิงห์ใจ

Category: law-ข่าวประชาสัมพันธ์

1. ชื่อ-สกุล นายนที  สิงห์ใจ


2. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๗๒ 


3. สถานที่ทำงาน  ศาลแพ่ง   ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


4. ประวัติการทำงาน และประวัติการศึกษา
     ประวัติการทำงาน

          -นักทัณฑวิทยาชำนาญการ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 
          -นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา    

     ประวัติการศึกษา    

            -พ.ศ. ๒๕๔๓ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            -พ.ศ.๒๕๕๑ เนติบัณฑิตไทย
            -พ.ศ.๒๕๕๖ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


5. ทำไมเลือกเรียนกฎหมายชั้น ป.โท ที่ มฟล.
    เมื่อปี ๒๕๕๒ ภายหลังจากที่ผมจบการศึกษาระดับเนติบัณฑิตไทย จึงมองหาสถานที่ที่จะศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต เบื้องต้นก็ศึกษาค้นคว้าดูหลายสถาบันในภาคเหนือ อันดับแรกไปดูรายชื่อท่านอาจารย์ที่สอนระดับปริญญาโท พบว่า ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีท่านอาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและมีความรู้ความสามารถมาสอนเป็นจำนวนมาก  อันดับสองผมได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่ท่านเป็นพนักงานอัยการซึ่งเป็นรุ่นพี่ระดับปริญญาตรี ว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ท่านสอนดี และมีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ ซึ่งจะเหมาะกับคนที่ทำงานอยู่  อันดับสาม การเดินทางสะดวกสำหรับผมที่อยู่จังหวัดพะเยา เดินทางไม่ไกลมาก และอันดับสุดท้าย ผมเห็นตามใบคำแนะนำศึกษาว่าสามารถสมัครสอบข้าราชการตุลาการ(สนามเล็ก) และข้าราชการอัยการ (สนามเล็ก) ได้   


6. การเรียนที่ มฟล. เป็นอย่างไรบ้าง
    อันดับแรกวิชาทีศึกษา ไม่ว่าวิชาบังคับหรือวิชาเลือกก็ล้วนเป็นวิชาที่น่าสนใจทั้งสิ้น สำหรับหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินว่าการเรียนปริญญาโทในประเทศไทย หากจ่ายครบจบแน่นั้น คงใช้ไม่ได้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพราะเมื่อเข้ามาศึกษาแล้วนอกจากความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนแล้ว การทำวิทยานิพนธ์นี้เข้มข้นมากครับ โดยส่วนกระผมนั้นได้ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์และอาจารย์ที่เป็นกรรมการสอบก็มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น เรียกได้ว่าการเรียนและการสอบมีความเข้มข้นมากครับ 
    นอกจากสภาพการเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามครับ การจราจรภายในมหาวิทยาลัยก็ไม่ติดขัด 


7. คิดว่าการเรียนที่ มฟล. มีส่วนช่วยเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างไร
    ผมต้องกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณาจารย์ทุกท่านทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษครับ ที่ได้สอนวิชาความรู้ให้กับผม  และท่านอาจารย์ที่ได้จัดทำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จนทำให้กระผมสอบผ่านในการทดสอบความรู้เป็นข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก)  รุ่นที่ ๗๒  สำหรับการเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ช่วยสอนให้ผมเป็นคนที่ต้องศึกษาค้นคว้า ขยัน อดทน ซึ่งการเรียนปริญญาโทที่ มฟล.นี้ ก่อนที่ผมจะมาเรียนมีหลายคนพูดว่า จบยาก ถามว่าเป็นจริงไหม ก็ตอบว่าจริงครับ แต่ถ้าจบแล้วผมรับประกันว่าคุณได้ความรู้ในสาขาที่คุณเรียนจบแน่นอน และเมื่อจบแล้วความรู้ของเราย่อมสามารถนำไปใช้ในการทำงานและในการสอบหรือทดสอบในการสอบในตำแหน่งต่างๆ ได้


8. มีข้อคิด หรือคำแนะนำอย่างไรบ้างหรือไม่แก่ผู้ที่คิดจะศึกษาต่อ ณ มฟล.
    หากใครที่คิดหรือกำลังจะตัดสินใจเรียนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพราะว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการเรียน การสอน การวิจัยมาตรฐานการศึกษาด้านวิชาชีพก็เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งที่ผมรับรู้มาก็คือ อาจารย์ที่ทำการสอนมีคุณภาพ บรรยากาศของมหาวิทยาลัยเหมือนรีสอร์ท มีความสวยงาม  สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านนิติศาสตรมหาบัณฑิต ก็สามารถวางแผนศึกษาได้ ซึ่งการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น หากเรามีความตั้งใจแล้ว ผมคิดว่าทุกท่านย่อมทำได้ และหากท่านได้จบการศึกษาจากมฟล.แล้ว ท่านย่อมสามารถนำความรู้หรือวุฒิการศึกษาไปใช้หรือสมัครสอบได้ ไม่แพ้มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย


9. มีอะไรที่อยากจะกล่าวกับสำนักวิชานิติศาสตร์หรือไม่ 
    ก็ต้องกราบขอบพระคุณสำนักวิชานิติศาสตร์ อีกครั้ง ที่ได้ให้โอกาสการศึกษากับผม และสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาดังกล่าวสอบเป็นข้าราชการตุลาการได้  หากมีสิ่งหนึ่งใดที่ให้ผมช่วยเหลือสำนักวิชานิติศาสตร์ก็พร้อมช่วยเหลือด้วยความยินดีครับ ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทุกท่านผลิตบัณฑิตทางกฎหมายที่มีคุณภาพต่อไปครับ 

 

 

| writer Natdanai Nachan | อ่านข่าวทั้งหมด 1430 ครั้ง