หน้าหลัก>>อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์  
 

                                                                                      

 

อาจารย์ วรพชร จันทร์ขันดี
Worapach Chankhanti

School of Law, 2nd  Floor, E2 Building
Mae Fah Luang University, 333 Moo 1
Thasud, Muang, Chiang Rai 57100 Thailand

Tel&Fax:   (66) 53 916 860, (66) 53 916 857

Email: worapach.ach@mfu.ac.th

Curriculum Vitae

 


Education  
2007 - 2011

Chulalongkorn University   
Master of Laws (LL.M.)
(Public Law)

Experience

 
2009
 • Present  Mae Fah Luang University, School of Law
  Lecturer       
2006-2009
 • Chulalongkorn University, Center of Law and Legal Services Legal Officer
2005-2006
 • Chulalongkorn University, Faculty of Law Reaearch Assistant
2004-2005
 • Thaivival Insurance Public Co.,Ltd. Legal Officer

Teaching Activities

 • Foundation of Legal Principles
 • Administrative Law
 • Law of Delicts
 • Constitution Law
 • Law on Inspection of Exercise of State Power
 • Seminar on Public Law

Research & Academic Documents

 • Effectiveness to political participation of people in Chiang Rai underthe Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550
 • Legal Problems Relating to Tort Liability of The State Officer
 • Control of the Executive by the Legislative under The Constitutionsof the Kingdom of Thailand B.E. 2550 : Compare with the Controlof the Executive by the Legislative under The Constitutions of theUnited States of America, France republic, and Japan.
 • The Effectiveness of Enforcement of the Alcoholic Drink ControlAct 2008 related to Alcohol Consumption by Youth in Chiang Rai