หน้าหลัก>>อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์  
 

                                                                                      

 

อาจารย์สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์

Aj. SOMCHAI THAMSUTIWAT

School of Law 2 nd Floor, E2 Building

Mae Fah Luang University, 333 Moo

1, Tasud, Muang, Chiang Rai 57100

Thailand

Tel./Fax : +66 53 916 857

E-mail: somchai@mfu.ac.th

Curriculum Vitae

 


Education  
1985-1988

Chulalongkorn University Bachelor of Law [LL.B.]

 

1989-1993 Chulalongkorn University Master of Law [LL.M.]

Articles

 
 

1. Laws For Preservation And Development Ancient Remains.

Saint John’ s journal, Vol. 6. No.6 Jan – Dec 2003

 

2. A Survey of Environmental Law and Policy in Japan.

Rapee Law Journal, Mae Fah Luang University, 7 August 2004

 

3. Liability of Medical Officers,

Rapee Law Journal, Mae Fah Luang University, 7 August 2005

 

4. The Agreement on Commercial Navigation on Lancang-Mekong River,

Rapee Law Journal, Mae Fah Luang University, 7 August 2007

 

5. Principles of Environmental Law in France.

Mae Fah Luang Law Journal, Vol 2, 2010

 

6. Trend of Economic Cooperation in Asia-Pacific and China’ s Policy.(Proceeding)

2 International Conference 2014,11-12 February, Mae Fah Luang University

Chiang Rai ,THAILAND

Research  
 

1. Legal Prospects of the Using Land Titles[Land Reform] as a Collateral for Loan:

Study in Chiang Rai ,Payao,Tak and Kampangpech Province.

Published in Naresuan Law Journal,Vol. 3,2010

 

2. Physical and Ecological Environmental Impact Assessment of Tourism

in Chiang-Rai Province.

Published in TRF Book

 

3. Policy and Law Related to Commercial Navigation Regulations on the Mekong River:A

Case Study of Yunnan Province.

Published in KKU Research Journal Vol.15 No.6 June 2010

 

4. Port System in Mekong River between Yunnan Province and Thailand.

Published in Journal of Asian Review Vol.32 No.1 January- June 2011

 

5. The Research Project and Master Plan for the Development and Land Use for Military

Afffairs,Royal Thai Armed Forces Headquarter.

Proceeding in The 11 th National Conference on Political Science and Public

Administration 2010 At Mahasarakham University

 

6.Legal Problems concerning Land and Forest Allocation : Concept and System of the

Right of Procession Approach

Proceeding : 7 May 2013 at Chiang mai University

 

7.The Existing of Participatory Role and Community Order Restoration in the Mungrai

Code (Wat Gasa Version) : Principles and Concepts Being Applicable for the Current

Contexts

 

8. Law Culture and Policy Related to Trade and transportation of Agricultural Produces

(Thai-China): A Case Study of Yunnan Province-Thailand with Port System in Lancang

River-Mekong River and Route system 3a (R3a)

Proceeding : The Fourth Chinese – Thai Strategic Research Seminar.

25-30 July ๒๐๑๕ Huaqiao University , Xiamen,China.

 

9.The integration of local developmental strategic plans and Chiang Rai province

strategic plan toward the impact of CIQ system at [The 4 th Thailand – Lao PDR friendship

bridge, Chiang Khong district, Chiang Rai

 

10.The Analysis of Anti-bribery and Corruption Investigation And Its Efficiency :

A Comparative Case Study of Singapore and Thailand

 

11.A Legal Measure in managing drained water from the community in Chiang Khong

district, Chiang Rai Province.

Teaching Activities

  • Family Law
  • Law of Negotiable Instruments
  • Law of Juristic Acts and Contracts
  • Constitution Law
  • Military Law and Laws on National Security