หน้าหลัก>>อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์  
 

                                                                                      

อาจารย์ นวลจันทร์ แจ้งจิตร
Nuanchan Changchit

School of Law 2nd  Floor, E2 Building
Mae Fah Luang University 333 Moo 1
Thasud, Muang, Chiang Rai 57100 Thailand

Tel&Fax:  (66) 53 916 857

Email: nuanchan.cha@mfu.ac.th

Curriculum Vitae

 


EDUCATION  
2013 - 2014    

Queen Mary, University of London                       
Master of Laws (LL.M.) in International Business Law

2008 - 2012

Mae Fah Luang University             
Bachelor of Laws (LLB) (First Class Honours - Gold Medal)

Expert

 International Trade Law, International Maritime Law 

Experience

International Trade Law, International Maritime Law

2014

– Present  Mae Fah Laung University, School of Law
Lecturer

Teaching Activities

  • Maritime Law
  • Settlement of Commercial Disputes and Arbitration
  • Specific Contracts 2
  • Law of Succession
  • Foundation of Legal Principles
  • Know your laws (English program)

Research & Academic Documents

  • Changchit, N. (2015). Legal issues concerned for Promoting and Developing Inter-State Transportation: Study the case of Thailand-Myanmar (Chiangrai-Tachelek Route). Paper presented at the Proceedings of the 15th Thai Value Chain Management and Logistics Conference, Mae Fah Luang University, Chiangrai, Thailand, 25-29 November (p.73).
 
  • Changchit, N. (2015). The extent of the right of control over the goods carried by sea. Paper presented at the Proceedings of the International Multidisciplinary Academic Conference Thailand 2015 in Support of UNESCO’s 70th Anniversary Cerebrations-International Multidisciplinary Research Foundation (IMRF), Pattaya, Thailand, 2-6 November (p.71). Andhra Pradesh, India: IMRF Publications.

 

  • Noichim, C. & Changchit, N. Legal Measures related to the International Carriage of Passengers by Road via Chiangrai-Tachilek route located in Maesai Special Economic Zone, Chiangrai. An Academic Research supported by the Office of the Higher Education Commission Thailand. (In progress)