หน้าหลัก>>อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์  
 

                                                                                      

อาจารย์อารีรัตน์ โกสิทธิ์
Aj. Areerat Kosit


School of Law 2nd Floor, E2 Building
Mae Fah Luang University 333 Moo 1
Thasud, Muang, Chiang Rai 57100 Thailand


Tel.&Fax: (66) 53 916 865, (66) 53 916 857
Email: areerat.kos@gmail.com

Curriculum Vitae

 


Education  
2000 - 2004 Chulalongkorn University
Master of Laws (LL.M.) (International Law)
Thesis Title: Legal Implications Concerning Thailand’s Ratification of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction 1993.
1999 - 2000 Lawyers Council of Thailand
Lawyer Training Certificate
Lawyer License
1995 - 1999
Thammasat University
Bachelor of Laws (LL.B.)
High School
Hatyaiwittayalai School

Work Experience

 
2004- Present

Mae Fah Luang University, School of Law
Lecturer

2006 - Present Executive Advisory Board of the DEPDC/GMS
2000 - 2004 Prof.Dr.Chumporn Patjusanon’s research assistant
Faculty of Law, Chulalongkorn University
Teaching Activities
 • Child Rights Law
 
 • Juvenile and Family Justice
 
 • Private International Law
 
 • Seminar on International Law
 
 • Law of succession
 
 • Specific Contract 2
Research Experience
 • Problem and Legal Measures concerning Tourism Management in Chiang Rai Province. (Head of Project) (Research Funding: TRF) (2009)
 
 • Legal Prospects of the Using Land Titles [Land Reform] as a Collateral for Loan: Study in Chiang Rai, Payao, Tak and Kampangpech Province. (Co-Researcher) (Research Funding: MFU) (2010)
 
 • The Problems of the Enforcement of Environmental Law Relates to Air Pollution in Muang District, Chiang Rai Province.
  (Co-Researcher) (Research Funding: MFU) (2013)
 
 • The Role of the Administrative Court on Reviewing the Restrictions of People’s Rights and Liberties Under the Principle of Proportionality. (Co-Researcher) (Research Funding: MFU) (2014)
 
 • A Study of the Medical Policy and Law for Immigrant Workers: A Case Study of Chiang Saen and Chiang Kong Areas in Chaing Rai Province. (Head of Project) (Research Funding: TRF) (2015)